Varmesum Varmesum pr kommune Om Kontakt
Varmesum Varmesum pr kommune Om Kontakt

Varmesum kan gjøres enkelt!

Varmesum kan brukes som et verktøy for å bestemme best mulig høstetidspunkt. Teorien er at når varmesum er nådd, vil energien i avlingen være størst og det er anbefalt å høste avlingen. Et eksempel: Når varmesummen er 500, vil tidspunktet være ideelt for førsteslåtten. Da har gresset mest energi i seg.

Varmesum

Varmesum kan brukes til å estimere både beste høstetidspunkt for ulike typer avlinger, og for å beregne tidspunkt for gjennomføring av tiltak mot enkelte skadegjørere. Varmesum blir beregnet fra vekststart.

Se varmesum for din kommune

Vekststart

Vi starter å beregne vekststarten fra 1. mars. Vekststarten vil inntreffe når det har vært tre påfølgende perioder med fem døgn i strekk der lufttemperaturen er høyere enn 5 °C. Jordtemperaturen må være minst 1°C og det skal være snøfritt.

Agrilogg som verktøy

Agrilogg leverer et enkelt system for beregning av vekststart, varmesum og høstetidspunkt for din avling. Og kan brukes som en ekstern mening – i tillegg til din egen vurdering av avlingen og været. I modulen «Meteorologi og grøde», kan du velge tre ulike datakilder for å beregne vekststart og varmesum.

Den første datakilden er posisjonen for gården din. Agrilogg henter værdata direkte fra Meteorologisk institutt (MET), og vil starte å samle inn data fra dagen du registrerer posisjonen med lengdegrad, breddegrad og meter over havet. Siden temperaturen blir beregnet ut fra MET, kan du selv justere temperaturen opp eller ned utfra egne målinger – dersom du har observert at temperaturen hjemme på egen måler har vist avvik fra met.no, med for eksempel en halv grad mer eller mindre.

Den andre datakilden er fra en LMT-stasjon (Landbruksmeteorologisk Tjeneste). Dersom gården din ligger like ved en LMT-stasjon, anbefaler vi at du bruker denne som hovedkilde for å beregne vekststart og varmesum.

Om du ikke registrerte posisjonen din før 1. mars, er tredje løsning å legge inn postnummeret ditt som datakilde. Da blir vekststart beregnet ut fra allerede registrert lufttemperatur i området - der du bor. Det kan være forskjellig vekststart for bønder med samme postnummer, men det kan gi en rettesnor for gården og avlingen din. Agrilogg startet med vekststart og varmesum i år, og nye funksjoner vil komme.

Følg utviklingen på agrilogg.no

Varmesum blir beregnet ved å legge til alle grader over 0 etter vekststart, og du kan følge utviklingen daglig i Agrilogg.

I tillegg tilbyr Agrilogg følgende gode og brukervennlige systemer for ulike produksjoner:

Mobil hverdag?

Skjul det du ikke har bruk for

Varsel på SMS (om du ønsker det):

En eller flere brukarkontoer